Биздин команда

Жумашев Мурат Мелисович

Долбоорлордун координатору

Билими
Ж. Баласагын атындагы КУУ, Экономика жана финансы институту, “Финансы жана кредит” адистиги.
КМЮА, “Администрациялык жана финансылык укук” магистрдик программасы.

Телефон: +996 (312) 909 703 (103)

Арнакунова Инна Альбертовна

Финансылык администратор

Билими
И.Арабаев атындагы КМУ, чет тилдер факультети,
БААУ, "Бизнести башкаруу" магистрдик программасы.

Телефон: +996 312 909 703 (107)

Кадыркулова Паризат Камчыбековнa

Башкы эсепчи

Билими
Жусуп Баласагын атындагы КУУ, эсеп-экономикалык факультети.

Телефон: +996 312 909 703 (109)

Аманкожоева Мээрим Карыбаевна

Финансылык администратордун ассистенти

Билими
К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, "Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит" факультети.

Телефон: +996 312 909 703

Джумашева Жаныл Джумашевна

Специалист по закупкам

Билими
КГНE им. Ж. Баласагына, факультет иностранных языков
АГУПКР им. Ж. Абдрахманова, MBA - программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена.

Телефон: +996 312 909 703 (106)

Кожомбердиев Жыргалбек Алтымышович

Жайыттарды жана токойлорду башкаруу долбоорлорунун координатору

Билими
КМКТАУ, Экология жана энергияны үнөмдөө институту, «Айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу» кафедрасы
КМКТАУ, «Айлана-чөйрөнү коргоо» магистрдик программасы.

Телефон: +996 312 909 703 (113)

Мийназаров Максат Абдыкалыкович

Жайыттарды жана токойлорду башкаруу долбоорлорунун координатору

Билими
Жусуп Баласагын атындагы КУУ, "Биология" факультети
Жусуп Баласагын атындагы КУУ алдындагы Үзгүлтүксүз билим берүү жана кадрлардын квалификациясын өзгөртүү борбору, «Финансы жана кредит» адистиги.

Телефон: +996 312 909 703 (115)

Ажибеков Билимбек Асанбекович

Долбоорлордун координатору

Билими
К. И. Скрябин атындагы КУАУ, "Агрардык экономика" факультети,
экономика илимдеринин кандидаты

Телефон: +996 312 909 703 (114)

Токтосунов Талант Керимакунович

Жайыттарды жана токойлорду башкаруу боюнча долбоорлордун адиси

Билими
К. И. Скрябин атындагы КУАУ, "Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы" факультети,
РУДН, агрардык факультет, "Агрардык менеджмент" магистрдик программасы

Телефон: +996 312 909 703 (114)

Осмоналиев Руслан

Специалист проектов программы "Устойчивое управление земельными ресурсами"

Билими

Телефон:

Джумабаева Саламат Абдырахимовна

Долбоорлордун координатору

Билими
Жусуп Баласагын атындагы КУУ, " География " факультети,
биология илимдеринин кандидаты

Телефон: +996 312 909 703 (124)

Койчуманов Эркинбек Турабекович

Инфраструктуралык долбоорлордун координатору

Билими
К. И. Скрябин атындагы КУАУ, "Гидромелиорация жана жерге жайгаштыруу" факультети,
К. И. Скрябин атындагы КУАУ, "Агрардык менеджмент" магистрдик программасы.

Телефон: +996 312 909 703 (116)

Эрлан уулу Айслан

Специалист проектов программы "Устойчивое управление водными ресурсами"

Билими
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, факультет "Естественно технический", специальность "Гидромеорология"
РГГМУ Санкт-Петербург, экологический факультет, магистерская программа "Экология и природопользование".

Телефон: +996 312 909 703 (121)

Жузубалиев Канат

Специалист проектов программы "Устойчивое управление водными ресурсами"

Билими
БГУ им. К. Карасаева, факультет “Востоковедения и международных отношений”, направление «Лингвистика»

Телефон: +996 312 909 703 (121)

Ибраимова Алия Эркинбековна

Директор

Билими
БААУ, социология факультети,
КР ПМБА, "Финансылык менеджмент" магистрдик программасы.

Телефон: +996 312 909 703 (124)

Усупбеков Азамат

Климаттык өзгөрүү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жайыттарды башкаруу боюнча долбоорлордун адиси

Билими
С. Нааматов атындагы НМУ, чет тилдер факультети,
С. Нааматов атындагы НМУ, "Агрардык менеджмент" магистрдик программасы.

Телефон: +996 312 909 703 (113)

Мейманбеков Барчынбек Жээнбаевич

Энергетикалык натыйжалуулук жана климаттык өзгөрүүлөргө ыӊгайлашуу боюнча долбоорлордун адиси

Билими
И. Раззаков атындагы КТУ, "Энергетикадагы менеджмент" факультети.

Телефон: +996 312 909 703 (122)

Аманов Таалай

Специалист проектов программы "Сохранение дикой природы"

Билими
ИГУ им. К. Тыныстанова
факультет "Природопользование"

Специальность "Инженер лесного и леопаркового хозяйства"

Телефон:

Исмаилов Руслан Элдиярович

Энергетикалык натыйжалуулук долбоорлору боюнча адис

Билими
И. Раззакова атындагы КТУ, "Транспорт жана машина куруу" факультети

Телефон: +996 312 909 703 (115)

Сарногоева Нуркыз Тыныбековна

Специалист проектов программы "Энергоэффективность"

Билими
Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова/Теплотехника и теплоэнергетика.
Сентябрь 2019 г. – Июль 2021 г.
Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова/Тепловые энергетические станции
Сентябрь 2013 г. – Июль 2017 г.

Телефон: +996 312 909 703 (121)

Давлетбекова Дина Давлетбековна

Экологиялык билим берүү долбоорлору боюнча адис

Билими
К. Карасаев атындагы БМУ, "Дүйнөлүк журналистика" факультети

Телефон: +996 312 909 703 (124)

Карабаева Алика Эркиновна

PR-адис

Билими
Ж.Баласагын атындагы КУУ, "Орус филологиясы" факультети.

Телефон: +996 (312) 909 703 (104)