Биз кимбиз

«CAMP Алатоо» коомдук фонду Борбордук Азиянын тоолуу аймактарынын туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт жана жергиликтүү жамааттардын жашоосун жакшыртууга олуттуу салым кошот.

«CAMP Алатоо» КФ Борбордук Азия чөлкөмүндөгү жер жана суу потенциалын башкаруу жаатындагы улуттук жана эл аралык эӊ алдыӊкы тажрыйбаны өнүктүрүү жана ылайыкташтыруу аркылуу табигый ресурстарды туруктуу пайдаланууну активдүү колдоого алат.